ชื่อบริษัท :  บจก. พรินเซสซ่า จิวเวอรี่
ประเภทธุรกิจ : Gem and Jewelry
เว็บไซต์ :   www.tarad.com/princesa/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member