ชื่อบริษัท :  บจก.เคพีซี แอนด์ จี อินเตอร์เนชั่นแนล (KPC AND G INTERNATIONAL )
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.psb.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member