ชื่อบริษัท :  บจก. เมดิฟรุ๊ต (MEDIFRUIT)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.medifruit.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member