ชื่อบริษัท :  บจก. เจ้าคุณเกษตรพืชผล (CHAO KHUN AGRO PRODUCTS)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.ckapsweet.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member