ชื่อบริษัท :  หจก.ชาเขียว (GREEN TEA)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.greenteathai.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member