ชื่อบริษัท :  หจก. ดิงดิง (DINGDING)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.dingding.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member