ชื่อบริษัท :  บจก. เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส (EXTENSIVE RESEARCH POLYMERS)
ประเภทธุรกิจ : Auto Parts
เว็บไซต์ :   www.erppolymers.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member