ชื่อบริษัท :  บจก. เลท์ติ้คิเซ่ ไลง (LEKISE LIGHTING)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.lekise.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member