ชื่อบริษัท :  บจก. อิมมีเดียท รีซอร์สเซส (IMMEDIATE RESOURCES)
ประเภทธุรกิจ : Services
เจรจาธุรกิจกับ BM Member