ชื่อบริษัท :  บจก. นิ่มซี่เส็งขนส่ง1988 (NIMSEESENG TRANSPORT)
ประเภทธุรกิจ : Logistics
เว็บไซต์ :   www.nimtransport.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member