ชื่อบริษัท :  หจก. พิชา โปรดักส์
ประเภทธุรกิจ : Other
เจรจาธุรกิจกับ BM Member