ชื่อบริษัท :  บจก. อิมมีเดียท รีซอร์สเซส (IMMEDIATE RESOURCES)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.immediateresources.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member