ชื่อบริษัท :  บจก. บอนด์ แมชชินเนอรี่
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.bondmachinery.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member