ชื่อบริษัท :  บจก. พิชชาพร
ประเภทธุรกิจ : Petroleum Refining
เจรจาธุรกิจกับ BM Member