ชื่อบริษัท :  บจก. อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.signasiamag.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member