ชื่อบริษัท :  บจก. ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง
ประเภทธุรกิจ : Automotive
เจรจาธุรกิจกับ BM Member