ชื่อบริษัท :  บจก. สปาร์คกี้
ประเภทธุรกิจ : Chemical
เจรจาธุรกิจกับ BM Member