ชื่อบริษัท :  บจก. ทรานส์โลจิสติกส์
ประเภทธุรกิจ : Logistics
เจรจาธุรกิจกับ BM Member