ชื่อบริษัท :  บจก. ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) (LPN METALLURGICAL RESEARCH CENTER (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.lpnmrc.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member