ชื่อบริษัท :  บจก. ที.พี.การ์เม้นท์
ประเภทธุรกิจ : Garments
เจรจาธุรกิจกับ BM Member