ชื่อบริษัท :  บจก. ปารามิตต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทธุรกิจ : Gem and Jewelry
เว็บไซต์ :   www.springwaxjewelry.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member