ชื่อบริษัท :  บจก. จุฑาวรรณ
ประเภทธุรกิจ : Thailand Iron and Steel
เว็บไซต์ :   www.juthawan.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member