ชื่อบริษัท :  บจก. อีลลาสโตกัน
ประเภทธุรกิจ : Garments
เว็บไซต์ :   www.misaya.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member