ชื่อบริษัท :  บจก. อุตสาหกรรมจรเข้ (ไทย)
(THE CHILLINGTON TOOL (THAILAND) CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Agricultural Machinery Manufacturers
เว็บไซต์ :   www.chillington.co.uk
เจรจาธุรกิจกับ BM Member