ชื่อบริษัท :  บจก. ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (SILICON CRAFT TECHNOLOGY)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.sic.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member