ชื่อบริษัท :  บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) (SAHACOGEN)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.sahacogen.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member