ชื่อบริษัท :  หจก. ฟาร์อีสท์ ครีเอชั่น (FAR EAST CREATION )
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.fareastcreation.net
เจรจาธุรกิจกับ BM Member