ชื่อบริษัท :  บจก. อสีติ (ASRITI)
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เว็บไซต์ :   www.akaliko.net
เจรจาธุรกิจกับ BM Member