ชื่อบริษัท :  กลุ่มหัตถกรรมเรือใบจำลอง
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เว็บไซต์ :   www.otoplanna.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member