ชื่อบริษัท :  บจก. นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี
ประเภทธุรกิจ : Chemical
เว็บไซต์ :   www.nanomaterials.co.th/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member