ชื่อบริษัท :  ร้าน ขนมบ้านครูยุ (KRU YU HOME BAKERY)
ประเภทธุรกิจ : Food and Restaurants
เว็บไซต์ :   www.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?NewsID=9530000036330
เจรจาธุรกิจกับ BM Member