ชื่อบริษัท :  บจก. สังคมสุขภาพ (HEALTH SOCIETY)
ประเภทธุรกิจ : Food and Restaurants
เว็บไซต์ :   www.lemonfarm.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member