ชื่อบริษัท :  บจก. ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล (TM COSME SCIENCE INTERNATIONAL)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เจรจาธุรกิจกับ BM Member