ชื่อบริษัท :  บจก. วิณพา (WINNAPA)
ประเภทธุรกิจ : Food and Restaurants
เจรจาธุรกิจกับ BM Member