ชื่อบริษัท :  บจก. เอ-ล็อต (A-LOT)
ประเภทธุรกิจ : Services
เจรจาธุรกิจกับ BM Member