ชื่อบริษัท :  บจก. ยู สตาร์ (ประเทศไทย) (U STAR (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.ustarthailand.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member