ชื่อบริษัท :  บจก. ยูมีเดีย พลัส (UMEDIA PLUS)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.umediaplus.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member