ชื่อบริษัท :  บจก. ซาเชช์ (SASHAY)
ประเภทธุรกิจ : Furniture
เว็บไซต์ :   www.sashaay.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member