ชื่อบริษัท :  บจก. ลินมาร์ค (LINMARK)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member