ชื่อบริษัท :  บจก. สากล อินเตอร์เทรด (1991) (SAKOL INTERTRADE (1991))
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.sakolgroup.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member