ชื่อบริษัท :  บจก. ปุริ อัลเคมี่ (PURI ALCHEMY)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.purialchemy.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member