ชื่อบริษัท :  บจก. ที.ที.เอช.นิตติ้ง(ไทยแลนด์) (T.T.H. KNITTING (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : Textile
เว็บไซต์ :   www.mixprint.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member