ชื่อบริษัท :  บจก. จอมพันธ์ กรุ๊ป (JOMPHAN GROUP)
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เจรจาธุรกิจกับ BM Member