ชื่อบริษัท :  บมจ. นานมีบุ๊คส์ (NANMEEBOOKS)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.nanmeebooks.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member