ชื่อบริษัท :  บจก. เอ็กซ์พาเน็ท อินทิเกรท โซลูชั่น (EXPANNETS INTEGRATED SOLUTION)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.expanetsthailand.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member