ชื่อบริษัท :  บมจ. มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) (MURAMOTO ELECTRON (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.muramoto.co.jp
เจรจาธุรกิจกับ BM Member