ชื่อบริษัท :  บจก. เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตรกรุ๊ฟ (J R M JAREONMITR GROUP)
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.jrm.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member