ชื่อบริษัท :  บจก. จัดหางาน โอเพิส (OPUS RECRUITMENT)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.opusasia.net
เจรจาธุรกิจกับ BM Member