ชื่อบริษัท :  บจก. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
ประเภทธุรกิจ : Chemical
เว็บไซต์ :   www.pttpm.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member