ชื่อบริษัท :  บจก. รีลเทค (ไทยแลนด์) (Real Tech (Thailand))
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.realtechthailand.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member